اوقات الفراغ املاها بالاستغفار
إدارة المدونة "إدارة المدونة ترحب بكل ضيوفها وزوارها وأعضائها وترى ضرورة التفاعل بالرأي والمشاركة الإيجابية الهادفة " نرتقي معاً " من أجل ...خدمة الإنسانية .. ...بخیر هاتنا مێڤانێت خوشتڤی دكەم هیڤیدكەم دخزمەت دابم....bxîr hatna mêvanêt xuştvî dkem hîvîdkem dxzmet dabm.....I welcome all the distinguished guests, I should serve you.....

كلمة المدونة

انت الزائر رقم

ارشيف اكرم يعقوب

مرات مشاهدة الصفحة في الأسبوع الماضي

ما مستوى هذه المدونة بنضرك

Blog Archive

استمع للقران

تقويم

واحشنا يا رسول الله

معرض المدونة


بخێربهێی شاها هەیڤا

دەرگەهێ‌ دلێ‌ من
هەرژبونا ژیێمن
فولكانا ڤیانا تە یە
پەرستڤانێ‌ خاندنگەهاتە
بخێر بهێی
پیروزەلمن هایدانا فرمیسكا
دەریاژیانامن ب وێنێ‌ فریشتا داپوشینیت
گرێبە ندێن خێرا گرێدەم
باغوچە مێن هەستا خو بروندكا ئاڤدەم
وارێمن مالامن ژێمن
ژئالایێ‌ گرنژینێ‌ تلوڤە نە
هەر ژدەسپێكێ‌ ئەڤەنە
مالێن خودێ‌َ
كومبونا دلوهە ستانە
هێفكرنا عە شقاتەنە
لناف هەیڤا تویا گەشی
رونیا شەڤێن رەشێ‌َ
خوشیا گیانو لە شی
ل باغێ‌ تە دێمینم هە ل
لسەر تاكێن دەستێن تە دێبمە گول
شە پرزە مە بێتە مە شخەل
رەهو ریشالێن گیانێ‌ من نقوربویێن هێزا دە ریاتە نە
نە ..نە پەشێمانم من یازانی
ئە زبپە یڤم بگرنژم ل فێرگە هاتە بكە مە كە نی
یامە زنی
خوش كاروانی دیاریا ژدەف یەزدانی
توبارانی بوهەژاران یا ئەرزانی
تو دەرمانی تە زی كانی
بوتێهنیا ئاڤیڤانی
تیمارگەها نەزانانی
پیروزە بیردوزاتە
شرینە وزگەهاتە
هە ژیە پر ناڤێتە
بخێربهێی شاها هەیڤا
……………………………………………….
ئەزم وارێ‌ خە ما


ئەزم وارێ‌ خەما
دیر ژسەما
ئەزم فرهەنگامن هەما
بەرپەرێن ژیێمن تەڤا
ژدەسپێكا سەر هەلامن
كەتیمە داڤو راڤا
ناڤی َمن بویە سترانا سەردەڤا
وێنێ من بویە كەڤالێ بە چاڤا
وەك خوناڤا
لسەر ریێ داروبەرا مەست مای
مینا روندكا ل سەر روگەها لاپەرا
دسنگێ‌ پەرتوكێن هەژاراندا خودینە بەرناڤا
بەلكی هندەك دل
ژدل ئاژارا خەونێت من نە هێانە شل
مل بمل دانە مینم یێدی مەلیل
بزانن ئەزم روندك
خوژكانیا هەدو چاڤا چاك ئاڤدەم
پەیڤێن ژبێركرنێ لادەم
ئەزم ژیان ئەزم ڤیان
ئەزم ئەڤرو دەمێ بەرزە
بویمە لاوازو شە پرزە
بخامێخو دیروكاخو دێنڤێسم
بخیناخو.  پاش. دخوینم
بێدەنگی من دئێشینیت
جارژی پەیف من ساخ دكەن
ئەزم بەرزە بوون دگێلە شوكا ژێانێدا
مەسترین باژێر
لبن سیبەرا رەوشامن
دبونە میڤانێ روژانی
ئو وندادبوون
دبونە هەلبەستێن مێژوییێ
هند جاژی پیتێن ناڤێمن
دبونە ئەلند پاش نیڤرو یان ئێڤار
ئو لدوما هیكا ریپیڤانێ‌
بومە وارێ‌ خەما
دیرژسەما..................................!
…………………………………………….

زووم


دڤێت رامانا پە یڤا زووم عەدەسەك بیت ل سە ر چاڤێت مە داكو سەرە لێ‌ بورین ل سەر چ بابەت ئە وێن دكە ڤنە درێكا مەدا وبەرسنگێ مروڤی چ ئە ف با بە تە یان ئەف كارە یێ گربیت یان یێ هیربیت .ئە گەر یێگربیت بێتڤیا زوومە كا هیرە وئەگەرژی نە بیتڤی ورگیرانا بەروڤاژیێە .....
خاندەڤایێ هێژا بابەت نەیێ سەیرە بەلكو گرێدای رێپیڤانا ژیانا مروڤایەتیێە یا بەر دەوام .ئەگەر نێرینەكێ بكەین بوئەوان تشتێ دڤی گەردونێدا ریداین بێگومان ئە گەر بابەت پتر یێ پوزەتێف بیت دێ بومە دیاربیت كو رولێ زومێ دجهێ خودایە وكاركریە وئە گەر  نێگەتیف بیت بەروڤاژی رولێ خو كاركیە وجهێ داخێە. ئو ئە گەر رولێ وێ یێ بەرزەبیت كارەسات ئەنجامە ودەردەسەری دێبیتە بارا ژیانا مروڤی ئو هەروەسا بگرە بلڤینا ژیاناخو یاروژانە .لوما دڤێت مە مە هەستە كا زومكری هەبیت داژیانا مە هەردەم یاگەشبیت  وبەرەف پیتكێن خوشیا ڤە بچین دگە ل مفایێ زوومێ هەردێمینین كیف خوش وگەش


اكرەم یعقوب
…………………………………………………….

گرنژینا ژیانێ

دێمو ریێن شەڤو روژا لاپەرێن فەرهەنگا ژیانا منو تە، دەم بودەم جار بشاهی وجار ژی شینی كەڤالەكێ سەیرە ناماخو برێكەكا گەش بو هندەكا وبوهندەكێن دی ریبارێن فرمیسكا لسەر بیابانێن ریێواندا دكەتە ئاخینك بزمانەكێ مەلیل سترانێت ژیاناخو دكەتە كەڤال دلێن دل نازا دكەتە دەواتا سەماێ.بەلێ بنیشكەكادیڤە گرنژینا ژیانێ تەناهیا ریێ كولا وئاوازێن بلبلا وریحانو سوسنو هەلالا ئەسمانێ شین وفینك زی بەردەوام دكەتە باجە بئەرزانی دیمەنەكێ نی ب جوانی بوگیانی دبیتە بازار ولەیزینا فرینا هەستو سوزا دگەل دلێن شاهی تێدا بویە شاه وفرمانێت جیهانە كا ئاڤادانكری وئاژار،.. خەونێت هەژارا ساخكرن هێلینا تەف هیڤیا ئاڤاكرن بهار وبەرهەم بونە چبكێن بارانا لسەر شاپەرێن بەلاتینكا وێنێن قەوزوقوزەحێ بگەشتە كا بشەوق لدەسپیكا ئەلندانی باغێت روژێ ودەریا ژیانێ هەمی پەیف كرنە شانو وئەكتەرێن وێ ئەزوتونە وكورسیكێن هولێ دپرن دەسقوتانا سەكەفتنێە هیڤیا ڤێ خەونێنە سیناریویێنە . دزانن ئە چیە  ئەو گرنژینا ژیانێیە،
………………………………………………
وایەیزدان

وایزدانێ تەس چێكری
بڤی رەنگی
بگی سەنگی مەزنكی
ئەڤە ژیان
ئەردو ئە سمان
بهار هاڤین وزستان
تەف گیاندار
نهێنیێن ڤی گەردونێ
ل ڤێ هەبونێ
تە ژمنرا خویاكری
ڤیستەڤالا هەرچار وەرزا
پێشانگەها خەملا رەزا
بەرهە مێن رەوشا مەرەزا
تە بومن یێن خودانكری
شەوقا روژێ
تەنیا شەڤێ
مەزن دەریا
بچیك مێریا
هەمی نێریا
تەگەهێن مە مەجوانكری زێندیكری
قورئان و تەورات و ئنجیل
صحف و زەبورێن بێ جیل
ب هزارەهان تەپێغە مبەر
كرن سەروەر
ل فێرگە هامن فرێكری
دابتنێ ئەس
بم خودان حەز
بمە فاكتەر
یێكاریگەر
یێ گوهرینكەر
داتەف كارا رەوانەبكەم
ئانوش بكەم
بكەمە بهارەكا كەسك
ل ئەیوانا تە شادبكەم
باوربكە دێ هەوەكەم ..............
گەرگیا نێمن لڤینا هایدانا وەرینا  خێرێ هەبیت
دێ هەوەكەم   .............
دێ هەوەكەم ...............

................................................................................
بزڤرەڤە

وەكو زارویە كێ بێ دای
وەكو دلێ پری دامای
وەكو مەمێ زین هێلای
ژعەشقاوی دیرڤەمای
مینا روژێ دەمێ پێلێت شەڤا تاری
وەكو تەنیا بنێ سێلێ ژێ‌ هێلاێ‌
تودیركەتی و دیرڤەمای
ئەڤ دلە تە
ژپەیڤینا خو دیركری وبتنێ هیلاێ‌
ژیانامن ئالوزكری وتەشێلای
بزڤرەڤە تو هێژای توهێژای
.........................................................................


باش بزانن
هین هەمی
ستێرێن ئە سمانێمە
ب تمامی
شەمالێن ئەڤرو سوبە نە
ئەكتە رێن سەرەكیێن سەركەفتنا نە
فرەهیا دە ریا
دلێ‌ وانە
شرینیا شا نا دێمێ‌ وانە
چ كوربن یان كچ بن
ب تەڤا وێنێ‌ كولێلكانە
پەیڤا نازك
هەستا نازك
دیتنا نازك
دێمێ نازك
سەردێرا لاپەرا وانە
باش بزانە
نەمینن هوش
دلێ وە نەمینیت خوش
كولیلكو ستێرێن باغچێمە
ب ئەرزانی نابن فروش
نابن فروش..............بەشێ‌ ژمێریاریێ ...........
هێلینا زێرین
............................
دبورینا ریپیڤانا ژیانێدا
دگەل تە ڤا هزرێن خودا
گەر یێن كەتوار یان یین ئاشوب
دجیهانا كوندێ مەدا
بلند جیا
ل هنداڤ ئە سمانێ هیڤیا
دكورنە یا  مالامەدا
تریشكێن ئەلندا
دناڤا بەرهەمادا
خەملاواری َمەجانكری
مەزنكری
ئاڤاكری
كریە سەما درێشكری
دوێ‌ خەونا نازوكیێدا
دێ‌ چەوا بم ئەكتەرێ‌ ڤێ شانوییێ‌
دێ‌ چەوا بم هەلبەستڤانێ ئەڤێ‌ كورێ‌
چە وا بمە مایسترویێ‌ اوكستراییێ‌
دێ چەوا بم خینا دلێ خامێ جوان
پری رامان
دناڤاوی پری كولیلك
سوسنو هە لال
هەمی هە ڤال
دبنە كەڤال
وێنێن گەشبینیێ مینا شەلال
لریێن مەدا دهێتە خار وەكو رەشمال
وددەسدا دبیتە دەسمال
ئە ڤە بومە دێ بیتە مال
هێلینا زێرین
بهەستا خو دێبوتە ژین
بدە نگێ خو دێ بسترین
دێب ئاوازڤە جان ڤەلورین
هێلینا زێرین زانكویا شرین
بوتەینە ئە ڤرو وەك مەموزین
دێ ئالاتە بلنكەینو دێ راگرین
زانكویامن هێلینا زێرین

ئەكرەم یەعقوب 000بشكا ژمێریاریێ  00   قوناغا ئێكێ‌{ب}،

ارشيف الممدونة


الساعة

أعلانات مدونة اكرم يعقوب اتصل بالادارة
   أعلن معنا فى ملتقى مدونة اكرم يعقوب    أعلن معنا فى ملتقى مدونة اكرم يعقوب    أعلن معنا فى ملتقى مدونة اكرم يعقوب    أعلن معنا فى ملتقى مدونة اكرم يعقوب    أعلن معنا فى ملتقى مدونة اكرم يعقوب                                                                                                                                          

اوقات الصلات

الساعة

تقويم ميلادي هجري

التحميل دون التسجيل

اصعب فراق

دوماهيك خاتر خاستن.

صفحة المدونة

صفحتي الخاصة

ملتقى المحاسبين في دهوك

راديو لقران

برامج مهمة

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

اخبار الطقس في كوردستان

تعليم اللغة الانكليزية بالفيديو

حكمة المدونة


تعصي الإله وأنت تزعم حبه *** هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطـــعته *** إن المحب لمن يحب مطــيعبركاته

المتابعون

المشاركات الشائعة

: -->